Administratie


De jaarlijkse gesprekscyclus is vaak een administratief proces. HR functionarissen komen er niet aan toe hun toegevoegde waarde in te zetten: adviseren van management en sturen op ontwikkeling van medewerkers.

Met Talent Manager ligt de regie voor de gesprekken bij medewerker en manager, terwijl HR inzicht krijgt in de voortgang. Formulieren worden digitaal verzonden en opgeslagen. Door het inzicht in de uitkomst van de gesprekken en de tijdswinst door veel minder administratie, kan HR actief sturen op ontwikkeling.