Motivatie


Door de hiërarchische lading die een beoordelingsgesprek vaak heeft, gecombineerd met een beperkt (zelf)beeld over het functioneren, wordt een beoordelingsgesprek vaak beladen. Het schiet hiermee dan zijn doel voor bij en leidt tot demotivatie.

Met Talent Manager verzamelt de medewerker 360o feedback. Door de laagdrempelige vorm van feedback verzamelen, is het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan over gedrag en functioneren. De overzichtelijke applicatie geeft duidelijk weer waar het zelfbeeld afwijkt van de omgeving en waar progressie is te behalen.