360 gr. feedback


360 gr. feedback

Binnen Talent Manager ontvangen medewerkers feedback op hun Talenten profiel. Op deze wijze ontstaat er een rijk beeld van de aanwezige talenten binnen de organisatie. 

Talent Manager is standaard uitgerust met een gevalideerd competentiemodel. Ook geeft Talent Manager de mogelijkheid om een volledig organisatie-specifiek model te gebruiken. En natuurlijk kan er een combinatie van beide worden gebruikt. Het model dat de organisatie kiest, kan door de organisatie zelf onderhouden en aangepast worden.