Evaluatiedashboard


Evaluatiedashboard

Talent Manager heeft rijke analyse functionaliteiten voor gebruikers. Medewerkers kunnen hun eigen 360feedback rapport opstellen.Managers kunnen met het evaluatiedashboard hun team analyseren op bijvoorbeeld: 

  • overall groei;
  • spreiding van competenties;
  • gemiddelde performance;
  • ontwikkeldoelstellingen van de medewerkers.

Over de organisatie heen bieden Talent Manager analyses op afdelingsniveau en is HR in staat om een HR3P, ook wel Ninegrid genoemd, overzicht te creëren. HR Manager geeft de benodigde inzichten om betere beslissingen te maken en proactief te sturen op Talent Management vraagstukken.