Managersdashboard


Managersdashboard

Managers hebben een overzichtelijk dashboard in HR Manager. Alle informatie van het team is hier inzichtelijk: feedback vanuit het verleden, gemaakte afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen zijn te bekijken evenals persoonlijke notities. Samengevat, de manager heeft al de informatie op één plek en kan zich volledig focussen op het gesprek met zijn medewerkers met een minimale tijdsinspanning.