Medewerkersdashboard


Medewerkersdashboard

In Talent Manager hebben medewerkers een persoonlijk dashboard. Het dashboard is een overzichtelijke weergave van alle stappen in iemands ontwikkelcyclus. Deze ontwikkelcyslus is gekoppeld aan de door de organisatie ingerichte HR gesprekscyclus. Medewerkers kunnen zelfevaluaties uitvoeren, 360o feedback uitvragen en analyseren. Daarnaast kunnen ze doelen formuleren en monitoren. Kortom, de medewerker is volledig in controle van zijn persoonlijke ontwikkeling.